สายด่วน 096-060-3829
  sales@batteryupsgroup.com

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง

- ฟรีค่าบริการติดตั้งในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล
- ฟรีจัดส่งต่างจังหวัด
- ฟรีบริการตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟ On site