สายด่วน 096-060-3829
  sales@batteryupsgroup.com

WELCOME  MASSAGE

  UPS BATTERY BY BATTERYUPSGROUP.COM

Battery APC Back Ups

Battery APC Back Ups


เปรียบเทียบสินค้า (0)


เปลี่ยนแบตเตอรี่ SC620I

เปลี่ยนแบตเตอรี่ SC620I

เปลี่ยนแบตเตอรี่ SC620IAPC Smart-UPS SC 620VA 230VSpecificationsInputinput voltage limits195...265 V..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX950U-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX950U-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX950U-MSAPC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal and IEC SocketsSpecificationsInpu..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX700U-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX700U-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX700U-MSAPC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, Universal and IEC SocketsSpecificationsInpu..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX625CI-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX625CI-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX625CI-MSAPC Back-UPS 625VA, 230V, AVR, floor, 3 universal outletsSpecificationsIn..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX1400U-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX1400U-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX1400U-MSAPC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC SocketsSpecificationsIn..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX1100CI-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX1100CI-MS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BX1100CI-MSAPC Back-UPS 1100VA, AVR, 230V, ASEANSpecificationsInputnetwork frequenc..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR900GI

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR900GI

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR900GIAPC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 900VA, 230VSpecificationsInputnetwork fre..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR500I

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR500I

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR500IAPC Back-UPS RS 500VASpecificationsInputnetwork frequency50/60 Hz +/- 3 Hz au..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR800I

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR800I

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR800IAPC Back-UPS RS 800VA, 230VSpecificationsInputnetwork frequency47...63 Hzinpu..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR550GI

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR550GI

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR550GIAPC Power-Saving Back-UPS Pro 550, 550VA, LCDSpecificationsInputnetwork freq..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR500CI

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR500CI

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR500CIAPC Back-UPS RS 500VA, 230VSpecificationsInputnetwork frequency50 Hzplug sta..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR1500I

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR1500I

เปลี่ยนแบตเตอรี่ BR1500IAPC Back-UPS RS 1500VA, 230VSpecificationsInputnetwork frequency47...63 Hzin..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***