สายด่วน 096-060-3829
  sales@batteryupsgroup.com

WELCOME  MASSAGE

  UPS BATTERY BY BATTERYUPSGROUP.COM

Battery APC Galaxy 300-5000

Battery APC Galaxy 300-5000


เปรียบเทียบสินค้า (0)


เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT30KHLS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT30KHLS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT30KHLSMGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5x8Speci..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT30K3ILS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT30K3ILS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT30K3ILSMGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:1 with Long Backup Charger, Start-up 5x8Spec..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT20KHLS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT20KHLS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT20KHLSMGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5x8Speci..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT20K3ILS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT20K3ILS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT20K3ILSMGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:1 with Long Backup Charger, Start-up 5x8Spec..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT15KHLS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT15KHLS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT15KHLSMGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5x8Speci..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT15K3ILS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT15K3ILS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT15K3ILSMGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:1 with Long Backup Charger, Start-up 5x8Spec..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT10KHLS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT10KHLS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT10KHLSMGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5x8Speci..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT10K3ILS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT10K3ILS

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G3HT10K3ILSMGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:1 with Long Backup Charger, Start-up 5x8Spec..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS130

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS130

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS130MGE Galaxy 5000 130kVASpecificationsInputnetwork frequency45...65 Hznumber..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS40

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS40

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS40MGE Galaxy 5000 40 kVASpecificationsInputnetwork frequency45...65 Hznumber ..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS80

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS80

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS80MGE Galaxy 5000 80 kVASpecificationsInputnetwork frequency45...65 Hznumber ..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS100

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS100

เปลี่ยนแบตเตอรี่ G5TUPS100MGE Galaxy 5000 100 kVASpecificationsInputnetwork frequency45...65 Hznumbe..

สอบถามราคาได้ที่
***096-060-3829***